Pasja. Profesjonalizm. Jakość.
WIęcej

Fotogrametria i batymetria

Skaning laserowy

Modelowanie 3D

l

Doradztwo i nadzór

Klasyczna geodezja

Usługi:

– skaning laserowy

– fotogrametria i teledetekcja,

– pomiary LIDAR,

– modelowanie 3D,

– pomiary batymetryczne,

– klasyczna geodezja,

– doradztwo,

– wsparcie przy szacowanie szkód.

W szczególności:

 • skaning laserowy obiektów budowlanych wraz opracowaniem dokumentacji,
 • fotogrametryczna inwentaryzacja obiektów architektonicznych,
 • numeryczne modele terenu i numeryczne modele pokrycia terenu,
 • precyzyjne podkłady rastrowe do map (ortofotomapy),
 • bilanse robót ziemnych: wykopy, nasypy, materiały sypkie (hałdy),
 • pomiar stanów zerowych inwestycji,
 • pomiar terenów trudno dostępnych (tereny bagienne, podmokłe, itp.),
 • pomiary batymetryczne zbiorników wodnych i rzek (wraz z wizualizacją dna),
 • typowe prace geodezyjne: tyczenia, inwentaryzacje, obsługa inwestycji, ewidencja gruntów i budynków,
 • monitoring obiektów,
 • inspekcje techniczne obiektów z powietrza (słupy, maszty, kominy linie przesyłowe, dachy, itp.),
 • inwentaryzacje placu budowy (rejestracje foto-wideo postępu prac),
 • tworzenie dokumentacji do celów prawnych,
 • dostosowywanie środowiska AutoCAD do potrzeb Klienta (aplikacje, makra),

Nasz personel to inżynierowie posiadający wieloletnie doświadczenie, niezbędną wiedzę, uprawnienia oraz licencje.

English English Polish Polish