Realizacje

Wizualizacje

Poniżej przedstawiona jest prezentacja kilku zrealizowanych projektów. Jest to jedynie mały fragment materiałów związanej z poszczególnymi projektami.

Jakość opracowań została znacznie ograniczona ze względu na wymogi wynikające z prezentacji za pomocą strony WWW (oryginalne materiały dostępne na życzenie).

Pomiar hałd

Pomiar w celu precyzyjnego określania objętości składowanego materiału (w tym przypadku kostki granitowej).

Pomiar terenów niedostępnych

Pomiar klasyczny na obszarach trudno dostępnych praktycznie jest niemożliwy (bagna, zalewiska, itp.). Dla pomiarów fotogrametrycznych teren taki nie stanowi problemu.

W celu pełnej prezentacji proszę materiał zgrać na dysk.

Opracowania hybrydowe

Nałożenie projektu wektorowego na ortofotomapę pozwala ocenić stan zaawansowania wykonywanych prac.

Inwentaryzacja stanu budowy

Przelot nad realizowanymi projektami liniowy z nawiązaniem do lokalizacji projektowej (kilometraża) ułatwia ocenę stanu budowy. Pozwala rzetelnie określić ilość zaangażowanego sprzętu i ludzi na poszczególnych odcinkach projektu w danej chwili.

English English Polish Polish