Pasja. Profesjonalizm. Jakość.
WIęcej

Fotogrametria i batymetria

f

Pomiary i doradztwo

h

Modelowanie 3D

Usługi

– fotogrametria i teledetekcja

– modelowanie 3D,

– pomiary batymetryczne,

– doradztwo.

W szczególności:

– numeryczne modele terenu i numeryczne modele pokrycia terenu,

– precyzyjne podkłady rastrowe do map (ortofotomapy),

– pomiar objętości wykopów, nasypów,

– bilans robót ziemnych,

– pomiar stanów zerowych inwestycji,

– pomiar objętości materiałów sypkich (hałd),

– pomiar terenów trudno dostępnych (tereny bagienne, podmokłe, itp.),

– pomiary batymetryczne zbiorników wodnych i rzek (wraz z wizualizacją głębokości),

– opracowanie materiałów powierzonych przez klienta,

– monitoring obiektów,

– inspekcje techniczne obiektów z powietrza (słupy, maszty, kominy linie przesyłowe, dachy, itp.),

– inwentaryzacje placu budowy (rejestracje foto-wideo postępu prac),

– tworzenie dokumentacji do celów prawnych.

Wykonane opracowania są kartometryczne i odwzorowane w zależności od potrzeby w konkretnym układzie współrzędnych geodezyjnych (układ 2000, 65, 92, WGS84 i inne).

Nasz personel to inżynierowie posiadający wieloletnie doświadczenie, niezbędną wiedzę, uprawnienia oraz licencje.

Share This